ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อชมเชย บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด
73,75 ช่อยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-424-3555 | E-mail: voc@allwelllifegroup.com
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น.


ออลล์เวล ขอขอบพระคุณลูกค้าที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน แจ้งข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ และคำชมเชย
เพื่อให้เราได้นำไปปรับปรุง พัฒนาสินค้า และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น


โดยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกปิดเป็นความลับ
ทางบริษัทจะรายงานข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาเท่านั้น


แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

(Complaint Form)

ข้อมูลผู้ร้องเรียน / เสนอแนะ / ชมเชย (Personal Info)
ชื่อ - นามสกุล *
(First Name - Last Name)
รหัสสมาชิก (ถ้ามี)
(Allwell Member ID)
เบอร์โทรติดต่อ *
(Telephone Contact)
อีเมล (ถ้ามี)
(E-mail)

ข้อมูลร้องเรียน / เสนอแนะ / ชมเชย (Complaint / Suggestion / Comment)
ประเภท *
(Type)
เรื่อง *
(Subject)

รายละเอียด *

(Details)
หลักฐานประกอบ (Evidence)

ไฟล์แนบ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

(Attachment Files)
Copyright 2022 Allwell Life Co.,Ltd. All Right Reserved.