แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

Complaint Form


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อชมเชย บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด
73,75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-424-3555 | E-mail: voc@allwelllifegroup.com
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น.


ออลล์เวล ขอขอบพระคุณลูกค้า / คู่ค้า ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน แจ้งข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ และคำชมเชย
เพื่อให้เราได้นำไปปรับปรุง พัฒนาสินค้า และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

โดยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า / คู่ค้า จะถูกปิดเป็นความลับ
ทางบริษัทจะรายงานข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาเท่านั้น


ข้อมูลผู้ร้องเรียน / เสนอแนะ / ชมเชย (Personal Info)

ชื่อ (First Name) *
นามสกุล (Last Name) *
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) *
อีเมล (E-mail)
รหัสสมาชิก (Allwell Member ID)

ข้อมูลร้องเรียน / เสนอแนะ / ชมเชย (Complaint / Suggestion / Comment)

ประเภท (Type) *
เรื่อง (Subject) *
รายละเอียด (Details) *
แนบไฟล์ (Attachment Files) ไฟล์แนบ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

Copyright 2023 Allwell Life Co.,Ltd. All Right Reserved.